Theorielessen

Theorielessen

Waarom deze lessen theorie over de wegcode?

Het volgen van 12u lessen theorie is enkel verplicht als je 2x niet geslaagd bent in je theoretische rijexamen.

Toch kan het zeer nuttig zijn om voor dat je je rijexamen gaat afleggen, de theorielessen te volgen.

 
 

Geplande dagen:

TELKENS VAN 9u TOT 12u EN VAN 12.30u TOT 15.30u